Huisprijskompas is te koop! Neem contact op via info@itx-bouwconsult.nl voor meer info.

HuisPrijskompas

duidelijkheid over de vraagprijs

Herbouwwaarde berekenen met HuisPrijskompas?


Een vraag over de herbouw waardebepaling van je huis? HuisPrijskompas antwoordt

Hoe stel je de herbouwwaarde van je woonhuis vast? Stel jezelf eerst eens de vraag: “De huis waarde, hoe wordt die eigenlijk bepaald?”. De “waarde van een huis berekenen” blijkt met vaagheden te worden omhuld. Vraag aan mensen uit je omgeving of ze weten hoe de waarde van een huis berekend wordt, het antwoord dat ze geven is dat de makelaar dat doet. De makelaar is een bemiddelaar. De makelaar bemiddeld tussen kopers en verkopers. Eigenlijk zal het de makelaar worst wezen of een huis een waarde ‘x’ of ‘y’ heeft, zijn belangrijkste beweegreden is dat het een deal kan sluiten.

Marktwaarde volgends de NVM

De definitie van het begrip marktwaarde volgens de makelaarsvereniging NVM:

“Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper, in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.”

Omgeving heeft invloed op de prijs

De makelaarsvereniging NVM gaat volledig uit van de prijs die de markt bepaald. Vergelijkbaar met de marktwaarde van schilderijen. Niet de prijs van het doek, de verf en de compositie is bepalend, maar dat wat de ‘gek er voor geeft’. HuisPrijskompas vindt dat te kort door de bocht als het gaat om bestaande huizen. Het verschil tussen de kunstwereld en de huizenmarkt is dat je wel degelijk waardevolle en tastbare zaken koopt. Bij een nieuwbouw huis is dat heel tastbaar, de aannemer zal je het huis echt niet verkopen voor ‘de prijs die de gek er voor geeft’. Nee, voor de aannemer zijn de bouwkosten bepalend voor de basis voor de prijs van het huis. Het huis heeft dus een duidelijke waarde. Evenals de grond, deze is gekoppeld aan de grondprijs van de gemeente. Deze waarden zijn zelfs substantieel te noemen voor de gemiddelde woning markt. Natuurlijk zijn er plekken in Nederland aan te geven waar zulke unieke omstandigheden gelden dat de subjectieve elementen, zoals een buitengewoon bijzondere ligging, meer bepalend zijn dan sec de grond en de stenen. Bij het gemiddelde huis zal echter gelden dat de waarde van het huis terug te herleiden is tot de optelsom van:

  1. De grond

  2. De stenen (het huis)

  3. De omgevingsinvloeden

Herbouwwaarde Huis

Herbouwwaarde berekenen met HuisPrijskompas.

Kan ik HuisPrijskompas gebruiken om de herbouwwaarde van mijn huis te berekenen? De herbouwwaarde is een uitdrukking van de bouwkosten die gemoeid zijn bij de herbouw van je huis, inclusief een deel van de bijkomende kosten, voor onder andere de architect, leges en dergelijke. De herbouwwaarde wordt gebruikt voor het vaststellen van de premie voor opstalverzekeringen en brandverzekeringen.

Op de website van het verbond van verzekeraars vind u een ‘herbouwwaarde meter’. (https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/publicaties/Paginas/De-Herbouwwaardemeter-Woningen-.aspx) De uitkomst van de herbouwwaarde meter ligt beduidend hoger dan de waarde die HuisPrijskompas berekend. Dit komt doordat HuisPrijskompas de onderliggende waarde van de kavel en het huis, plus de omgevingsinvloeden vaststelt met het oog een vraagprijs te controleren. De Huiswaarde meter echter wordt gebruikt voor het vaststellen van de verzekeringspremie. HuisPrijskompas vermoed dat het verbond van verzekeraars liever uitgaat van een zekere marge op de werkelijke waarde van het woonhuis.

Gebruik in dit geval HuisPrijskompas als referentiewaarde voor de Herbouwwaardemeter.

Bouwkosten