Huisprijskompas is te koop! Neem contact op via info@itx-bouwconsult.nl voor meer info.

HuisPrijskompas

duidelijkheid over de vraagprijs

Prijsontwikkeling Koopwoningen; stijgen de prijzen van huizen, of dalen ze?


Kijkt u eens naar de prijsontwikkeling van Koopwoningen. Stijgen de prijzen van de huizen of dalen ze?
Volg bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Kadaster en NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) de prijsontwikkelingen van de bestaande huizenmarkt. Wat we zien is een sterke stijging vanaf 1993. Toen was de gemiddelde verkoopprijs € 75.000,-, in 2008 piekt de gemiddelde huisprijs op € 248.000,-. De daling die daarna is ingezet geeft nu, in 2013, een gemiddelde verkoopprijs van € 205.000,-. Wat is de prijsontwikkeling voor de nabije toekomst?

Dalende huizenprijzen

De huisprijs stijging in de periode van 1993 tot en met 2008 is extreem geweest. Deze valt niet te verklaren uit de stijging van alleen de loonkosten, de hogere inkoopprijs voor materialen of de correctie op de inflatie. Uit onderzoek van onder andere de Rijksoverheid en het onderzoek van de Tweede Kamer: “Een reconstructie van twintig jaar stijgende huizenprijzen. Kosten koper” (http://huizenprijzen.tweedekamer.nl), blijken de volgende factoren aan de prijsontwikkeling van koopwoningen te hebben bijgedragen:

  • Dalende bouwproductie
  • Ruimhartige hypotheek verstrekking
  • Gestuurde schaarste
  • Geen oog voor de wensen van kopers
  • Winst boven kwaliteit

De vraag is wat nu de verdere ontwikkeling van de prijsontwikkeling van de huizen zal zijn.

Positieve en negatieve ontwikkelingen op de huizenmarkt.

HuisPrijskompas heeft naar aanleiding van tal van rapporten en eigen ervaringen een analyse gemaakt van de woningmarkt. HuisPrijskompas benoemt de belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van de vraagprijs van bestaand onroerend goed:

Inflatie

De inflatie zal zich in een zekere bandbreedte ontwikkelen. De ECB (Europese Centrale Bank) ziet er streng op toe dat de inflatie niet uit de hand loopt. Hoge inflatie...

...Lees verder

Koopkrachtontwikkeling

De koopkrachtontwikkeling in Nederland is de afgelopen jaren bedroevend geweest. De logica zegt dat dit alleen maar beter kan worden. In veel vergelijkingen met het...

...Lees verder

Werkloosheid

Door de recessie stijgt de werkloosheid tot ongekende hoogte. De markt corrigeert de lonen. De stijging van de werkloosheid zet zich door tot in 2014, de economie zelf...

...Lees verder

Demografische ontwikkelingen

Niet de economie of de export, maar kinderen brengen economische welvaart en groei. De demografische ontwikkelingen in Nederland zijn niet erg positief...

...Lees verder

Hypotheekrente

De hypotheekrente is al jaren te hoog in Nederland. Alleen al het verschil tussen de Nederlandse en de Duitse hypotheekrente laat het hele hypotheekrenteaftrekdebat...

...Lees verder

Invloed overheid

Het beste wat de overheid kan doen om de huizenmarkt weer gezond te krijgen is zich afzijdig houden van de woningmarkt. Echter, men kan dat vergelijken met aan...

...Lees verder

Grondprijs

De grondprijs is in Nederland sterk verbonden met de beschikbaarheid. Wie denkt dat een nieuwbouwkavel onbetaalbaar is, moet even de moeite nemen om...

...Lees verder

Woning aanbod

Het gaat slecht op de woningmarkt, dus zegt ons gevoel dat het aanbod van te koopstaande woning enorm is. Overal borden ‘Te koop’. Verbaast ons dat? Nee, dit...

...Lees verder

Bouwkosten nieuwbouwhuis

De prijzen van grondstoffen die noodzakelijk zijn om een nieuwbouwhuis te bouwen stijgen behoorlijk. Veel materialen komen uit Duitsland, waar de bouw floreert...

...Lees verder

Huurprijs ontwikkeling

Huurprijzen zijn per 1 juli gemiddeld 4,7% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 1994. De overheid heeft tot nu toe een regulerende werking op de huurprijzen gehad...

...Lees verder

Bouwproductie en woningvoorraad

De huidige woningvoorraad van 7.200.000 woningen heeft een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. De productie van nieuwbouw woningen schommelt nu rond de 40.000...

...Lees verder

Bronnen: iTX BouwConsult, NVM, Kadaster, CBS, BNA, Rijksoverheid

HuisPrijskompas; totaal oordeel over de prijsontwikkeling koopwoningen.

HuisPrijskompas is gematigd positief over prijsontwikkeling van de koopwoningmarkt. Het geheel van trends wijst in de richting van prijsstijging, ondanks het grote aantal te koop staande woningen.

Prijsontwikkelingen zijn beter te begrijpen met HuisPrijskompas. Kijk eerst zelf of de vraagprijs van uw droomhuis reëel is. “HuisPrijskompas voor een behouden koers in het onderhandelingstraject!”

Bouwkosten