Huisprijskompas is te koop! Neem contact op via info@itx-bouwconsult.nl voor meer info.

HuisPrijskompas

duidelijkheid over de vraagprijs

Ontwikkelingen bouwkosten positieve invloed op verkoopprijs huis.


Bouwkosten van een huis stijgen minder hard dan de huisprijs.

De bouwkosten van een nieuwbouw huis worden bepaald door een aannemersbegroting te laten maken. Op deze wijze wordt iedere spijker en houten balk berekend, inclusief de arbeid die nodig is om de bouwmaterialen te verwerken. Naast de bouwkosten zijn er nog tal van bijkomende kosten. Denk aan het honorarium van de architect, de bouwleges, de financieringskosten en de bouwrente, de notaris en de aansluitkosten riolering op de openbare weg. Bouwkosten en bijkomende kosten (ongeveer 15% van de bouwkosten) bepalen samen de prijs van het huis. Daarbij komt dan nog de grondprijs. Alles bij elkaar opgeteld levert dit de verkoopprijs vrij op naam (v.o.n.).

Bouwkosten

Ontwikkelingen bouwkosten van invloed op de verkoopprijs huizen.

De ontwikkeling van de totale bouwkosten zijn van positieve invloed op de verkoopprijs huis. Bouwkosten stijgen omdat de materiaalprijzen stijgen. Materiaalprijzen stijgen ook omdat bijvoorbeeld Duitsland, waar de bouw floreert, een grote producent en afnemer van bouwproducten is. De Nederlandse bouw ondervindt op dit gebied hinder van de recessie van dit moment. Verder zijn de arbeidskosten een post die geleidelijk aan stijgt. Al hebben we op dit moment een geleidelijke loonontwikkeling, toch stijgen de arbeidskosten door hogere pensioenpremies. Opgemerkt moet worden dat de invloed van de bouwkosten op de totale verkoopprijs van een nieuwbouw woning sterk is gedaald. Van 13 % naar 30 %, onder invloed van de explosief gestegen grondprijs.

Afschrijving op een woonhuis.

Zonder dat we het door hebben werken de nieuwbouwprijzen door op de bestaande markt. Je zou het niet verwachten, maar er wordt op een nieuwbouw huis niet afgeschreven. Als we een huis van vijf jaar oud zien, dan zeggen we niet: “Oké, je hebt het huis gekocht voor € 250.000, -, maar het is vijf jaar oud en we schrijven bijvoorbeeld 1 % per jaar af, dan is het huis nu nog maar € 237.748, -.” Als het een auto was geweest dan zou het zo zijn gegaan. De prijsafwaardering van nieuwbouw woningen verloopt echter anders, zonder dat er regels voor zijn. Een nieuwbouw huis direct verkopen gaat meestal gepaard met verlies. Deels door de aanwezige, en door de koper niet gewaardeerde, luxe.

Na een paar jaar neemt de inflatie de waarde van de bestaande woning ‘mee’. Wat normaal tot een snellere waarde daling zou leiden wordt door de invloed van de inflatie gedempt. Bewoners dragen na 10 tot 15 jaar weer bij aan de waardetoename omdat er zaken worden verbeterd en veranderd. Zo kan een woning lang een hoge waarde behouden. Omgekeerd zal verwaarlozing en achterstallig onderhoud de verkoopbaarheid van bestaande huizen negatief beïnvloeden.

Huisprijs

Waarom beïnvloed de bouwkosten van nieuwe huizen de prijzen van de bestaande woningmarkt?

De bestaande woningmarkt lift mee met de prijsontwikkeling van de nieuwbouw en de daaraan gekoppelde bouwkosten. Ondanks dat er geen reëel verband tussen deze twee, beïnvloeden zij elkaar wel degelijk. Bestaande bouw heeft hier direct voordeel van. Doordat nieuwbouw woningen duur zijn en zich eigenlijk altijd aan de bovenkant van hun specifieke marktsegment bewegen, is alles wat ‘tweedehands’ is, een goed alternatief voor de koper die net niet het geld op kan brengen voor nieuwbouw huis, of niet bereid is die koopsom te betalen. De markt voor bestaande huizen ‘vloeit’ meer. Er is altijd wel een passend huis te vinden. Nieuwbouw is met de relatief hogere prijs veroordeeld tot een selecte markt. De bestaande huizenmarkt oriënteert zich op de bouwkosten, het trekt zich er aan op. Op het moment dat nieuwbouwhuizen structureel goedkoper zijn, bijvoorbeeld omdat ze op een gelijke wijze als een auto worden gebouwd in een lage-lonen land, zal het effect daarvan zijn dat de bestaande koopwoningmarkt haar bodem verliest en drastisch in waarde zal dalen. HuisPrijskompas is van oordeel dat de koppeling tussen de bestaande huizenmarkt en de nieuwbouw woning onjuist is. De prijs van een bestaande woning moet grotendeels gebaseerd zijn op dat wat je werkelijk koopt (de onderliggende waarde van de grondprijs en de bouwkosten van het huis) aangevuld met de omgevingsinvloeden.

HuisPrijskompas beoordeelt de huisprijs.

De waarde berekening van een bestaand huis in HuisPrijskompas, is een complexe aangelegenheid. HuisPrijskompas neemt veroudering mee en gaat ook uit van verbeteringen door de jaren heen. De mate van isolatie, wel of niet dubbel glas, de staat van het onderhoud en de kwaliteit van de badkamer bepalen verder de waarde van het huis. Het geheel van grond, waarde van het huis en de omgevingsinvloeden, wordt gebruikt om de vraagprijs te verifiëren.

Met HuisPrijskompas geen onduidelijkheid over de bouwkosten.

De prijsontwikkeling van bestaande huizen geeft aanleiding tot veel onrust. Kopers weten het niet meer en voelen zich onzeker. HuisPrijskompas biedt u de uitweg uit deze onzekerheid en geeft richting aan uw onderhandelingen bij de koop van uw huis. Controleer nu de vraagprijs!

Bouwkosten